Secritas direct

Comunicacions

Les nostres Alarmes inclouen comunicacions propies, vosté no tindrà que ser contractes amb altres empresas de telefonia..

Comunicacions Verisure

Securitas Direct Securitas Direct Securitas Direct Securitas Direct Securitas Direct 

Securitas Direct

Securitas Direct

CANAL DE COMUNICACIÓ VERISURE

Canal de Comunicació privat Verisure propi amb sistema encriptat d'Alta Seguretat y alta velotat.

Securitas Direct

SISTEMA ANTI-SABOTATGE DE LÍNIA TELEFÒNICA

Les nostres alarmes no están connectades a la línia telefònica fixa de casa seva. La seva comunicaciò d'Alta Seguretat ens permet transmetre tots els salts d'Alarma de manera segura a la nostra central d'Enregistrament 24h (sistema anti-sabotatge inclós)

Securitas Direct

SENSE SORPRESES A LA SEVA FACTURA TELEFÒNICA

Tots els costos de comunicacions necessaris per donar-li els serveïs (con dieresis en la i) de seguretat i control están inclosos en la quota mensual
Més de 300 comunicacions al mes.